Wapnö     GårdsCharkuteri

Wapnö kött & chark

Kön och ålder har stor betydelse för köttets smak och kvalitet. Kött från hondjur är mörare, smakrikare och har mer insprängt fett, marmorering, än handjur. För att få kött och mjölk av hög kvalitet har vi valt att satsa på flera olika raser som vi korsar. Hondjuren växer långsammare och drivs inte på i tillväxten vilket ger köttet bättre smakegenskaper. Dessutom är miljöpåverkan mindre när köttet kommer från kor som ger både mjölk och kött.