Wapnö Nötkött

Omfattande kreaturshållning redan på 1700 - talet

Vid den tiden omgavs inte Wapnö av böljande sädesfält. Åkrarna som brukades låg på höjdpartierna, eftersom övrig mark i dalen var vattensjuka betesmarker och slåtterängar. Även om gräsväxten var tunn och svag, var fodertillgången ändå så riklig, att ett stort antal kreatur kunde hållas. Wapnö Gård tog också emot andras kreatur för gödning. Göteborgsslaktarna hade börjat köpa oxar i Skåne för att kunna klara köttleveransen till Ostindiska kompaniet. De stallades om hösten på Wapnö för att göras feta. Gödning av slaktboskap var en viktig inkomstkälla. Alla djur på gården idag, går fria året om. På den tiden stod djuren klavbundna med två i varje bås.

WAPNÖ MILJÖKÖTT

Under år 2010 började Wapnö servera sitt eget nötkött i restaurangen. Vi blev en ren nötköttsrestaurang, inte "oxkött", då det oss veterligt inte går att köpa oxkött i någon butik överhuvud taget.

Wapnö Miljökött®- minskar klimatpåverkan

 Djuren på Wapnö håller landskapet öppet som annars skulle växa igen och ger i sin tur en bred artrikedom. Det är verkligen viktigt att se på naturens helhet och kretslopp. Ensilage som foder hela året ökar dieselanvändning och energiförbrukning i torkningen och är inte lika klimatsmart. Wapnö djur spelar också huvudrollen i vår biogasanläggning genom att bidra med ca 40.000 ton gödsel om året som omvandlas till el, värme och kyla. Rötresterna blir utmärkt växtnäring till våra grödor. 

Wapnö Miljökött®

Ett läckert nötkött från Wapnös frigående djur. Alla kor semineras med könssorterad sperma så att det till största delen ska födas kvigkalvar. De är frigående året om, lång betesgång och långsammare tillväxt, vilket ger det bästa köttet. 

Bästa möjliga mörhet

Fettet är köttets smakbärare och bidrar till att köttet upplevs som saftigt. Vårt nötkött möras med häng- och styckmörning under anpassad tid och temperatur för att garantera bästa möjliga mörhet. Mycket betesgräs och vallfoder som Wapnös djur får, ger dem den friska köttsmak som vi uppskattar. Det medför också att innehållet av de nyttiga omega-3-fettsyrorna ökar.

God kalvhälsa ger mindre antibiotikaanvändning

Vi är mycket noga med att alla kalvar skall få den bästa råmjölken strax efter födseln. Vi mäter antikroppar och har tagit blodprov på kalvar för att få kunskap om att de får optimal giva vilket gett oss friska och harmoniska kalvar och minskad antibiotikaanvändning. Minskad antibiotika är en viktig faktor. När kalven börjar äta fast föda är ett förstklassigt foder A och O för god hälsa.

6223 Bjällra 

Råmjölkens kvalité kan variera mellan korna så vi mäter alltid innehållet av antikroppar och ser till att kalvarna får den mest näringsrika. Kalvarna får sin första råmjölk genom att dia sin mamma och dels via nappflaska. Den näringsrika råmjölken stärker kalvarnas immunförsvar och förebygger även olika sjukdomar längre fram, vilket leder till en minimal användning av antibiotika. I tre månader framåt får sedan kalven helpastöriserad äkta komjölk, uppvärmd till 38 grader. Den innehåller naturligt fett som ingen pulvermjölk i världen kan ersätta.